Rondzendingen

Frequentie rondzending: Twee keer per jaar, start februari / september
Aantal deelnemers: Max. 22 deelnemers voor rondzending
Twee circuits à max. 11 deelnemers. Deelnemers krijgen een uniek registratienummer; nummer wordt gebruikt voor rondzendschema’s, uitslagformulieren en rapportage.
Preparaten: Twee preparatensets per rondzending. Per set in principe 2 beenmerg preparaten, 1 bloeduitstrijkje MGG gekleurd, eventueel aangevuld met relevante kleuringen. Eenzelfde preparatenset rouleert onder alle deelnemers; deelnemers beschikken 1 week over de preparaten ter beoordeling, daarna worden deze doorgestuurd naar de volgende deelnemer.
Soort preparaten: Afwisseling in diagnostiek, benigne/maligne.
Beoordeling: Consensuswaarden worden bepaald door de laboratoria van de werkgroepleden. Per lab beoordelen de analisten individueel 500 cellen per beenmerg.
Kwantitatieve beoordeling beenmerg: 500 cellen
Kwantitatieve beoordeling bloed: 100 cellen
Kwalitatieve beoordeling volgens criteria van de werkgroep.
Rapportage: Deelnemers sturen de uitslagformulieren na beoordeling retour. Voorlopige rapportage van de individuele resultaten en de consensuswaarden vindt plaats op korte termijn. Nadat alle resultaten zijn verwerkt ontvangen de deelnemers een totaalrapportage. Uitsluitend de resultaten van de beenmergbeoordeling worden gerapporteerd, de kwaliteitscontrole beoordeling bloed gebeurt via andere rondzendingen.
Bespreking: Twee keer per jaar wordt een bespreking georganiseerd voor de analisten en klinisch chemici. Resultaten worden besproken en afhankelijk van de diagnose worden inhoudelijke lezingen gehouden.
Kosten: Bijdrage per lab conform SKML tarief ( 2017-2018: €175 per jaar).
Praktische uitvoering: Laboratorium hematologische cytologie Erasmus MC verzorgt de logistiek van de rondzending.
Verantwoordelijkheid: De werkgroep is verantwoordelijk voor de rondzending regio ZWN.