Home

De Rondzending Beenmerg Morfologie (RBM) is opgericht in 1999. De RBM is een samenwerkingsverband tussen de laboratoria in Zuidwest Nederland die voor de diagnostiek van benigne en maligne hematologische aandoeningen cytomorfologisch onderzoek van bloed en beenmerg verrichten.

Doelstelling is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van deze diagnostiek. De RBM doet dit door rondzendingen te organiseren voor beoordeling van beenmerg- en bloedpreparaten (2x per jaar). Tevens is er aandacht voor scholing tijdens bijeenkomsten waarop de resultaten van de beoordelingen worden besproken en door het organiseren van symposia (1x per 2 jaar).

Deelnemende laboratoria verrichten cytomorfologische diagnostiek van bloed en beenmerg ten behoeve van het eigen ziekenhuis en/of andere ziekenhuizen. Bij aanmelding voor deelname aan de rondzending krijgen ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland prioriteit.

Werkgroep RBM:

Kirsten Gussinklo, mr. ing. Erasmus MC, Rotterdam
Ton Ermens, PhD, Amphia ziekenhuis, Breda

Adriaan van Gammeren, PhD, Amphia ziekenhuis, Breda
Mojca Jongen - Lavrencic, MD, PhD, Erasmus MC Sophia, Rotterdam